Ansök om medlemskap

Vem kan bli medlem?
Företag och organisationer kan ansöka om medlemskap.
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap vid styrelsemöte.
Här ser du vilka som är medlemmar.

Varför medlem?
Syftet med Arena svensk ull är att verka för en ökad användning av svensk ull.

Enligt stadgarna är syftet:

”att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medverka till att stärka samverkan för svensk ull. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att bidra med resurser för gemensamt utvecklingsarbete.”

Arena svensk ull bildades i september 2022 och är i en uppstartsfas. Som medlem har du därför möjlighet att vara med och påverka vad och hur vi ska jobba. Du är viktig för att vi blir starkare och får större utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan vi bli starkare opinionsbildare för att skapa bättre förutsättningar för tillvaratagandet av svensk ull.

Som medlem får du till exempel:

  • tillgång till ett brett nätverk av företag och organisationer från ullens värdekedja från fåret till varumärke,
  • inbjudan till olika möten, konferenser, nätverksträffar,
  • en röst på årsstämman,
  • möjlighet att skicka in motioner till stämman,
  • tillsammans med andra medlemmar, styrelse och anställda bidra till att öka användningen av svensk ull.

Kostnad
Kostnaden är 1 000 kronor i insats, medlemsavgift är 100 kronor per år och avdragsgill serviceavgift 900 kronor per år + moms.

Ansök
Fyll i blanketten, skriv under, skanna in den och mejla blanketten sedan till susanne@arenasvenskull.se

Frågor?

Mejla info@arenasvenskull.se