Om Arena svensk ull

Arena svensk ull ekonomisk förening bildades i september 2022.

Syftet är att främja medlemmarnas intressen och medverka till att stärka samverkan för svensk ull och verka för ökad användning av svensk ull.

Läs stadgarna här

Arenan ska:

  • Stärka samverkan för svensk ull i alla led
  • Utveckla den svenska ullens värdekedja
  • Främja kompetensutveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte
  • Vara en arena för utbyte av erfarenheter inom utveckling och innovation kring svensk ull
  • Skapa opinion för mervärden i svensk ull
  • Verka för ökad forskning inom området svensk ull
  • Förvalta och sprida kunskap inom området svensk ull
  • Representera och företräda kontakter inom intresseområdet svensk ull
  • Stärka och utveckla internationella samarbeten

Kontakta oss
E-post info@arenasvenskull.se

Vill du ha nyheter från oss?

Nyhetsbrev Arena svensk ull

Etableringen av Arena svensk ull delfinansieras av Västra Götalandsregionen.