Svensk ullstandard

Nu finns en svensk ullstandard med ett klassificeringssystem för svensk ull, framtaget av projektet The Swedish Wool Initiativ som drivs av Axfoundation. Tanken är att det ska användas framförallt av ullmäklare och klassificerare i industriella sammanhang – men även fårägare och fårklippare kan ha nytta av att känna de olika klasserna i grova drag och sortera ullen på gårdsnivå. Det är projektet The Swedish Wool Initiativ som jobbat fram Svensk ullstandard som kommer att förvaltas av Arena svensk ull som vill se hur det kan användas i praktiken och fånga upp erfarenheter och utvecklingsområden.

Varför en Svensk ullstandard?
Syftet har varit att skapa ett gemensamt språk för aktörer i ullens värdekedja för att bättre kunna jobba för visionen att all ull tas tillvara. Svensk ull har potential att förse företag med hållbar och lokalt producerad textilråvara av hög och jämn kvalitet – men hittills har det varit svårt att matcha tillgång och efterfrågan, och få ut rätt pris för ullen.

Om Svensk ullstandard
Ullstandarden är ett gemensamt språk mellan alla aktörer i den svenska ullvärdekedjan – från fårägare och fårklippare till ullmäklare och köpare. Svensk ullstandard består dels av beprövade arbetsmetoder för fårägare och fårklippare, och dels av ett klassificeringssystem anpassat för den svenska ullens unika förutsättningar vilket underlättar försäljning och inköp av råvaran. Standarden kan användas av alla aktörer som arbetar med svensk ull i industriell skala.

Vad är ullklassificering?
Ullklassificering innebär att ullen delas in i enhetliga ullklasser baserat på egenskaper, snarare än fårras. Det är egenskaper som ullfiberns diameter, längd, renhet, färg och karaktär. Det här gör att ull från olika gårdar och raser, men med liknande egenskaper och användningsområden, kan kombineras till större kvantiteter. Förhoppningen är att fler svenska fårägare ska få avsättning för all ull och öka sina intäkter.

Om The Swedish Wool Initiative
Den svenska ullstandarden har utvecklats The Swedish Wool Initiative, ett branschöverskridande samarbetsprojekt som vill bidra till visionen om att noll procent av svensk ull går till spillo. Standarden har tagits fram och testats av ullspecialister, ullmäklare, fårklippare, lantbrukare samt varumärken inom mode, outdoor och textil. Standarden bygger på internationell praxis, men är anpassad till den svenska ullmarknadens unika förutsättningar. Svensk ullstandard kommer att förvaltas och vidareutvecklas av Arena Svensk Ull ekonomisk förening.

Den är fri att använda och kan laddas ner i länken här:

Här hittar du dokumentet Svensk ullstandard

För mer information

Läs pressmeddelande från Axfoundation här

Johan Sidenmark, Projektledare The Swedish Wool Initiative, Axfoundation johan.sidenmark@axfoundation.se 076 140 91 20

Rebecca Josefsson, vice ordförande, Arena svensk ull
E-post rebecca@infoarenasvenskull-se 076 811 06 87