Pågående projekt

Affärsmodeller för hantering av svensk ull

Syftet med projektet är utveckla en affärsmodell, samarbete och logistik kring insamling,
klassificering och försäljning av ull i Sverige samt utveckla kompetensen kring ullhantering.

Projektet består i att genomföra och testa insatser för att öka konkurrenskraften och
lönsamheten för primärproducenterna av svensk ull. Aktiviteter i projektet består av
projektledning, utveckling av en samlad logistik och affärsmodell för att ta hand om och
vidareförmedla den svenska ullen, genomförande av utbildningar samt marknadsföring.

Projektledare är Titti Strömne.

Finansieras med stöd av Jordbruksverket

Etablering av Arena svensk ull

Finansieras av Västra Götalandsregionen och samarbetsparter