Kunskap om svensk ull

Här listar vi användbara dokument, checklistor, rapporter från olika projekt och uppsatser skrivna av studenter inom området svensk ull.

Saknar du något? Mejla tips till info@arenasvenskull.se

Länkar till källor för praktisk användning

Filmer You tube – Svenska fåravelsförbundet

Klippning och ullskörd – Svenska fårklipparförbundet

Ullskörd och hantering – Svenska fåravelsförbundet

Fakta om ull

En skattning av svensk ullproduktion – Svenska fåravelsförbundet (2022)

Färsk statistik om den svenska ullen – Svenska fåravelsförbundet (2020, 2022)

Mer om ull – Hemslöjden (2022)

Några svenska fårraser och deras ull – Ullförmedlingen (2019)

Rapporter

Baltic Wool Cooperation 2.0 – Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland (2022)

Förstudie digital ullmarknad – Fia Söderberg, Ullförmedlingen (2019)

Gemensam arena för svensk ull – AnnKristin Hult, Nämnden för hemslöjdsfrågor (2022)

Gotland Grey – Lotta Löwhagen Lundberg, Länsstyrelsen Gotland (2020)

Hållbarhetsanalys av svensk ull – IVL (2023)

Kartläggning – Ull i Sverige – AnnKristin Hult, Nämnden för hemslöjdsfrågor (2019)

Projektredovisning Ull och Skinn – vägen till mervärde, Svenska fåravelsförbundet (2018)

Slutrapport från Vinnovaprojektet Cirkulära yllekläder – Claudia Dillmann, Svenska fåravelsförbundet (2020)

Ull som resurs -förstudier och rapporter – Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland

Uppsatser

A skein of Hope – Strategically moving the emerging Swedish wool value chain towards sustainability. Andrea Van Acker, Behnaz Kianian Seyed Abadi, Trang Nguyen (2023)

En kartläggning av svensk ull och dess framtida användning. Elin Olofsson, Alexander Brink, Linda Johansson, Högskolan i Borås (2010)

Produktion av finfibrig ull genom avel och utfodring – inkorsning av merino i sveafårsbesättningar. Carin Bergström, SLU (2005)

Svensk ull för framtidens barnvagnar – en kvalitativ studie om tillämpning av svensk ull i barnvagnar med ändamål att bidra till ett minskat ullsvinn i Sverige. Johanna Jaxelius Othilia Kjellberg, Textilhögskolan i Borås (2020)

Svensk ull i textilproduktion – en studie om vilka för- och nackdelar svenska textilföretag stött på i produktionen med svensk ull. Michaela Martinez och Julia Nääs, Textilhögskolan i Borås (2020)

Svenska textil- och modeföretags inställning till att införa en svensk ullstandard – en studie om vilka åtgärder som kan genomföras för att nyttja mer svensk ull. Oliver Tiderström och
Gustav Westfelt, Textilhögskolan i Borås (2021)